TipGulpenWittem TipGulpenWittem TipGulpenWittem

Uw mening over Gulpen-Wittem Aanmelden

25-06-2019

Permanente bewoners in hotels

Publieke raadpleging onder de inwoners van Gulpen-Wittem over permanente bewoners in hotels

Horst, 9 augustus 2019

Huisvesting seizoenarbeiders Gulpen-Wittem
In Gulpen-Wittem worden seizoenarbeiders permanent gehuisvest in een hotel. TipGulpenWittem ondervroeg haar deelnemers over dit onderwerp.

Volgens de bestemmingsplannen van de gemeente mogen mensen maximaal honderd dagen per jaar in een hotel of pension verblijven. Hoteliers kunnen mensen dus drie maanden onder brengen in een hotel. 35% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling ‘Het is goed dat hoteliers hun kamers aanbieden voor permanente huisvesting van seizoenarbeiders’; 31% van de respondenten geeft aan het (zeer) oneens te zijn met de stelling.

Permanente huisvesting in hotels speelt volgens wethouder Houben niet alleen in Gulpen-Wittem, maar ook in andere gemeenten in Zuid-Limburg. Regionaal zoekt de Provincie naar een oplossing. Volgens respondenten kan de huisvesting van seizoenarbeiders het best geregeld worden ‘In het buitengebied bij de bedrijven waar ze werken’ (34%) en ‘In woonhuizen verspreid over de dorpen/wijken’ (18%).

Benieuwd naar de volledige rapportage? Lees deze dan hier.

Het onderzoek van TipGulpenWittem is ingevuld door 36 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Gulpen-Wittem. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipGulpenWittem zijn te lezen op www.TipGulpenWittem.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipGulpenWittem.


Download resultaten